TENTANG PERKAMA INTERNATIONAL

Pada awal tahun 70-an peranan aktiviti persatuan dilakukan oleh Persatuan Vokasional dan Bimbingan Malaysia dan Persatuan Vokasional dan Bimbingan Selangor. Walau bagaimanapun kedua-kedua persatuan ini tidak dapat mengekalkan kegiatan mereka sehinggalah pendaftaran mereka terbatal mengikut akta Pertubuhan Persatuan.  Awal tahun 80-an beberapa kaunselor dan pengajar kaunseling mula memikirkan untuk menghidupkan perkhidmatan kaunseling bagi menjadikannya sebagai perkhimatan profesional.

Pada tahun 1980 sekumpulan kaunselor dan individu yang prihatin serta mempunyai minat yang tinggi dalam bidang kaunseling dan bimbingan di Malaysia telah mengadakan pertemuan di Institut Teknologi Mara (ITM) untuk mewujudkan Jawatankuasa Penaja yang kemudiannya menubuhkan Persatuan Kaunselor Malaysia (PERKAMA). Fauziah Elyas telah dipilih mengetuai jawatankuasa ini.
Pada 16 Januari 1982, Persatuan Kaunselor Malaysia telah didaftarkan oleh Pendaftar Pertubuhan dan pada 1989 namanya ditukar kepada Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA). Pada tahun 2011, bersempena dengan konvensyen tahunan PERKAMA, persatuan sekali lagi menukar nama kepada Persatuan Kaunseling Antarabangsa Malaysia (PERKAMA International) atas kapasiti memperkembangkan ahli ke pringkat antarabangsa. Tujuan utama persatuan ini ialah mengadakan satu asas profesional  sepunya  untuk kaunselor atau ahli profesional berkaitan di Malaysia, dari segi orientasi profesional dan semangat setia kawan.